Privatne pokretne mreže

PMR (Private Mobile Radio) je privatni odnosno profesionalni mobilni radio razvijen za poslovne i profesionalne korisnike koji moraju imati komunikaciju u svakom trenutku na terenu ili radnom mjestu. Organizacije koje najčešće koriste ovakve sustave su policija, vatrogasci i hitna pomoć kojima je brza i pouzdana komunikacija kritična za uspješno obavljanje posla.

Na tržištu postoji više PMR tehnologija od kojih su neke zatvorene i privatne, a neke temeljene na otvorenim standardima kojima svakako treba težiti jer nude harmonizirano tržište s više konkurentnih proizvođača što rezultira inovacijama, nižim cijenama i većim izborom proizvoda i aplikacija. Dvije su vodeće tehnologije na otvorenom standardu: DMR – Digital Mobile Radio i TETRA – Terrestrial Trunked Radio, obje podržane od strane ETSI-a (European Telecommunications Standards Institute).

TETRA trenutno ima preko 2 milijuna korisnika u preko 100 zemalja. TETRA standard tehnički definira 4 vremenska odsječka unutar RF kanala širine 25 kHz, a pomoću DQPSK modulacije osim govora prenosi i podatke brzinom do 28,8 kbit/s, dok TEDS standard s višim stupnjevima modulacije i većom širinom kanala omogućava prijenos i značajno većim brzinama.

DMR sustave trenutno koristi više od milijun korisnika u preko 90 država. DMR standard koristi dva kanala za prijenos govora i podataka, polu-dupleksne pozive, do 1200 korisnika po lokaciji i do 15 lokacija za repetitore. Tvrtka MICRO-LINK ima višegodišnje iskustvo u implementaciji TETRA i DMR rješenja.

TETRA

TETRA (engl. Terrestrial Trunked Radio) je otvoreni ETSI standard namijenjen za profesionalnu komunikaciju u kritičnim situacijama i službama kao što su policija, vatrogasci i hitna pomoć. Sustav omogućuje pouzdan prijenos govora i podataka koristeći 4 vremenska odsječka unutar RF kanala širine 25 kHz u UHF području. TETRA po jednom RF nosiocu nudi prijenos podataka do 28.8 kbit/s, dok TEDS standard s višim stupnjevima modulacije i većom širinom kanala omogućava prijenos i značajno većim brzinama.

DMR

DMR – Digitalni Mobilni Radio (engl. Digital Mobile Radio) je otvoreni ETSI standard namijenjen za profesionalnu komunikaciju koji se koristi u širokom spektru industrija kao i u javnim službama za izgradnju manjih i srednje velikih privatnih mreža. DMR omogućuje prijenos govora i podataka koristeći dva vremenska odsječka u RF kanalu širine 12,5 kHz.
Proizvodi

ANALOGNE mreže

Analogne mreže koriste se za govornu komunikaciju između više uređaja gdje način komunikacije može biti između samih uređaja ili preko bazne stanice čime se dobije veće područje pokrivanja i dodatne mogućnosti. Uglavnom se koriste za komunikaciju u pomorskom i riječnom prometu.

ROIP sustavi

„Radio over IP“ sustavi zanimljiva su rješenja u situacijama kada se zahtjeva privatna komunikacija između geografski odvojenih područja bilo da se radi o komunikaciji između fiksnih ili pokretnih uređaja. Ideja je da se radijska komunikacija prenese preko bilo koje dostupne mreže koja omogućava IP prijenos podataka. Na taj način se uz minimalno kašnjenje (koje ovisi o IP mreži) povezuju udaljene lokacije govornom ili podatkovnom komunikacijom.

GSM-R

GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) je sigurna platforma za glasovnu i podatkovnu komunikaciju u željezničkom prometu. Sustav se bazira na GSM tehnologiji i specifikacijama EIRENE - MORANE, te jamči dostupnost čak i pri kretanju vlakova do 500 km/h bez prekida u komunikaciji.
vrh stranice