BS MTS1

Mala, fleksibilna i bogata mogućnostima, MTS1 TETRA bazna stanica predstavlja rješenje koje se može brzo instalirati i pustiti u rad. MTS1 karakterizira robusno kućište malih dimenzija i IP66 zaštitu što daje široke mogućnosti u pogledu instalacije. Neovisno je li primjena u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, MTS1 pruža fleksibilnost kroz čitav niz mogućnosti za zidnu instalaciju te instalaciju na antenske nosače. MTS1 omogućava potpunu sigurnost krajnjih komunikacijskih točaka kroz punu podršku za statičku, dinamičku i grupnu AIE (Air Interface Encryption) enkripciju, autentifikaciju te end-to-end enkripciju. Ova razina sigurnosti je zadržana čak i u slučaju da lokacija ostane izolirana od ostatka mreže kada bazna stanica radi u local site trunking načinu rada.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
  • Pokrivanje manjih područja u zahtjevnijim uvjetima sa potrebom manjeg kapaciteta
vrh stranice