TTS-2000

TTS-2000 je uređaj namijenjen za pregled i analizu TETRA mreža. Uređaj mjeri jakost polja – RSSI i pogreške u bitovima – BER TETRA frekvencijskog nosioca, kao i susjednih ćelija. Rezultati se spremaju kao dBm vrijednosti polja i postoci pogreške na određenoj lokaciji odnosno određenim geografskim koordinatama, a vidljivi su i u stvarnom vremenu na iPad aplikaciji iPad uređaja koji je dio kompleta, a kojim se obavlja i konfiguracija uređaja putem WiFi veze. Uređaj se može koristiti i u vozilu što omogućava pregled kompletne TETRA mreže i utvrđivanje kvalitete pokrivenosti i redundantnosti, kao i otkrivanje zona bez signala. Podaci koje uređaj prikupi mogu se sigurno prebaciti na računalo gdje se preko aplikacije „Cover Map“ koja koristi Google Karte precizno prikazuju rezultati svake mjerene točke i bazne stanice. Uređaj nudi brojne mogućnosti koje olakšavanju i unaprjeđuju upravljanje svakom TETRA mrežom.

Tipične aplikacije su:

  • TETRA mreže

Brošura

vrh stranice