Usluge

Projektiranje i inženjering

Projektne reference MICRO-LINKa sastoje se od radijskog planiranja mnogih značajnih mreža (TETRA, mikrovalnih, VHF/UHF, itd.) kao i brojnih drugih kompleksnih projekata radijskih i telekomunikacijskih sustava i mreža. Naš vrhunski projektni tim sastoji se od inženjera s brojnim certifikatima, dugogodišnjim projektnim iskustvom te članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Krajnji rezultat projektiranja može biti idejno rješenje, tehnička dokumentacija, elaborat ili studija izvodljivosti, izvedbena i dokumentacija izvedenog stanja. Osim projektiranja, u pripremnim fazama projekta preporučamo da se rade izvidi odnosno viziranja lokacija i trasa te snimanje stanja lokacija i komunikacijskih sustava.

Konzalting i edukacija

Naš stručan tim inženjera, voditelja projekata i menadžera vas ovisno o specifičnim potrebama savjetuje da iz raznolike ponude odaberete optimalno, a ujedno i najpovoljnije ICT rješenje te tako posljedično poboljšate vlastito poslovanje. MICRO-LINK pritom nudi inženjering i savjetovanje kao i podršku za regulatorna pitanja za telekomunikacijske i radiokomunikacijske sustave. Osim savjetovanja, za ICT sustave iz naše ponude nudimo i obuku za korištenje i održavanje te organiziramo razne stručne edukacije iz područja radiokomunikacija i telekomunikacija.

Instalacija i održavanje sustava

Naš iskusni instalacijski tim može instalirati i najkompleksnije projekte. U suradnji s korisnicima instalirani komunikacijski sustavi se ispituju, verificiraju, te puštaju u rad. Po puštanju u rad korisnicima nudimo preventivno, korektivno ili interventno održavanje te po potrebi i udaljenu ili terensku podršku. Instalacija kao i ostale procedure u tvrtci usklađene su s ISO normom 9001:2008.

Testiranje, mjerenje i optimizacija sustava

MICRO-LINK ima obučene djelatnike kao i moderno opremljen laboratorij s mjernom opremom koja služi za testiranje prije instalacije te za testiranje opreme tijekom puštanja u rad. Osim opreme koju smo mi instalirali, možemo raditi mjerenja i predlagati optimizaciju i drugih sustava. MICRO-LINK je od HAKOM-a ovlašten za radijska mjerenja, mjerenje polja i interferencije kao i za verifikaciju ICT sustava.

Daljinski nadzor mreža

Za normalno funkcioniranje mreža s više čvorova ili raznorodnih kompleksnijih mreža nužno je da korisnik ima kvalitetan mrežni nadzorni sustav kako bi pravovremeno bio informiran o stanju kao i svim potencijalnim problemima na mreži. MICRO-LINK nudi i uslugu kompletnog nadzora mreža za korisnike koji žele brigu o svojoj mreži potpuno prepustiti stručnjacima.

Upravljanje projektima

Projektni menadžeri MICRO-LINKa mogu i vaš projekt voditi do uspješnog završetka, u skladu s projektnim zadatkom, globalnim standardima te najboljom inženjerskom praksom. Pritom ćemo vas redovito izvještavati o tijeku projekta, usmjeravati projekt prema krajnjem cilju i optimalno alocirati resurse kako bi projekt uspješno završili u zadanom roku.
vrh stranice