Transport

Privatna komunikacijska mreža u zračnim lukama

U vrlo zahtjevnom okruženju kao što je zračna luka, implementirana je privatna TETRA mreža koja omogućuje nesmetanu komunikaciju s izvrsnim pokrivanjem unutar zgrada, a krajnji je rezultat bolja komunikacija i povećana sigurnost cijele zračne luke.

Case Study:

Radio planiranje u zračnim lukama

Pomoću softvera za radio planiranje moguće je u zračnim lukama isplanirati radio mrežu kako ne bi došlo do interferencije s postojećim sustavima, te odrediti potreban broj odašiljača prema željenom području pokrivanja signalom.

Case Study:

Radio planiranje za kontrolu zračne plovidbe

Pomoću softvera za radio planiranje moguće je predvidjeti različite smetnje koje mogu ometati komunikaciju u zračnoj luci kao što su interferencije turbina obližnjih vjetroelektrana. Na taj način efektivno se povećava pouzdanost prilikom planiranja radarskih sustava za kontrolu leta.

Case Study:

Dojava udara vjetra

Implementacijom jednostavnih i pouzdanih radio modema koji su integrirani sa sustavom za nadzor moguće je prikupljanje podataka o udarima vjetra s više lokacija u blizini zračne luke kako bi se olakšalo polijetanje i slijetanje aviona.

Case Study:

Širokopojasni pristup u vlakovima

Kako bi se putnicima omogućio brzi pristup Internetu, odnosno omogućio dodatni komfor prilikom vožnje u vlaku, uz željezničku prugu postavljen je radio sustav koji se sastoji od niza baznih stanica i primopredajnog uređaja na samom vlaku. Implementirani sustav, unatoč velikim brzinama koje postižu vlakovi, uspješno ostvaruje vezu sa svakim vlakom.

Case Study:

Video nadzor željeznice i kontrola željezničke stanice

Efikasan način za smanjenje postotka kriminala i naknadnu analizu korisnih podataka u prostoru željezničke stanice jest implementacija sustava za snimanje i obradu podataka koji je povezan s različitim tehničkim sustavima za zaštitu.
 
Sustavom za centralizirani nadzor i praćenje različitih sustava tehničke zaštite omogućuje se poboljšanje zaštite i sigurnosti na željezničkoj stanici. Centralizirani nadzor daje mogućnost brzog djelovanja i upravljanja za široki spektar djelatnosti koje se odvijaju na željezničkim stanicama.

Privatna komunikacija u riječnim lukama

U vrlo zahtjevnim komunikacijskim uvjetima u riječnoj luci gdje je povećana buka i vremenski uvjeti naginju prema ekstremima, implementirana je privatna TETRA mreža. Na taj su način zbog robusnosti implementiranih uređaja zadovoljene sve potrebe rada u otežanim uvjetima, uključujući otpornost na koroziju, lako baratanje uređajima te jasna i glasna komunikacija unatoč bučnoj okolini.

Case Study:

Radio planiranje komunikacijskih sustava za brodove

Pomoću sustava za radio planiranje moguće je efikasno zamijeniti stari komunikacijski pomorski sustav novim uz racionalan broj novih fiksnih baznih stanica na obali.

Case Study:

Radio planiranje za javni transport

Pomoću softvera za radio planiranje može se isplanirati TETRA mreža za komunikaciju u javnom gradskom prijevoz koja pokriva sve postojeće i buduće rute javnog prijevoza.

Case Study:

Osiguravanje pokrivenosti signalom u metrou

Da bi se osigurala što veća sigurnost osoba koje putuju podzemnom željeznicom i istovremeno postigla sigurna i pouzdana komunikacija u kritičnim situacijama, implementirana je privatna TETRA mreža za zaposlenike metroa.

Case Study:

Daljinsko simultano očitavanje i prijenos podataka s vaga za kamione i avione

Implementacija radio modema iskorištena je za sustav za daljinsko očitavanje i prijenos podataka, čime je omogućen pristup podacima na više lokacija. Na taj način ubrzan je proces vaganja i smanjena je mogućnost pogreške.

Case Study:
vrh stranice