Osnovni podaci

Naziv tvrtke: MICRO-LINK d.o.o.
Sjedište i adresa: Jaruščica 9a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 3636884
E-mail: microlink@microlink.hr
Web: http://www.microlink.hr/

MB: 03852172
OIB: 38641136541
MBS: 080207472
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR5023600001101352796
Žiro račun: 2360000-1101352796

Temeljni kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Lana Janković Darapi – predsjednica Uprave i direktorica, Ivana Janković Šafarić – članica Uprave, Darko Žvan – član Uprave
vrh stranice