EU projekti

Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja poduzeća MICRO-LINK d.o.o. - NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0219

Naziv korisnika: MICRO-LINK d.o.o.

Kratki opis projekta: Ovim projektom ulaže se u digitalizaciju poslovnih procesa i digitalnu transformaciju poslovanja nabavom digitalnih rješenja i opreme te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika, kako bi se povećala produktivnost rada, konkurentnost i tržišna pozicija te ostvarili veći prihodi od prodaje. Omogućit će se brži i sigurniji protok informacija te na taj način stvoriti mogućnost za povećanje kapaciteta s postojećom opremom i uslugama. Također, osigurat će se potpuna kontrola svih segmenata poslovanja i stvoriti uvjeti za optimizaciju i smanjenje operativnih troškova. Ovakav, unaprijeđeni, digitalizirani sustav doprinijet će boljoj i efikasnijoj komunikaciji s kupcima i dobavljačima te boljem praćenju svih odnosa, što će u konačnici doprinosi većoj konkurentnosti poduzeća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje te unaprjeđenje 6 poslovnih procesa uvođenjem rješenja iz područja IKT-a

Ukupna vrijednost projekta: 186.266,71 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 147.287,97 €

Iznos koji sufinancira EU-NextGenerationEU: 81.008,38 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2023. – 1.1.2025.

Kontakt osobe za više informacija: Lana Janković Darapi, voditeljica projekta
vrh stranice