Uprava

  •  Lana Janković Darapi,
    predsjednica Uprave, direktorica
  •  Ivana Janković Šafarić,
    član Uprave, direktorica strategije i marketinga
  •  Darko Žvan,
    član Uprave, direktor prodaje
vrh stranice