MTP6000

MTP6000 serije TETRA ručnih radio stanica je hardverski pripremljena za TEDS (TETRA Enhanced Data Service) te time predstavlja sigurno ulaganje za organizacije koje žele povećati efikasnost korištenjem podatkovnih usluga. MTP6550 karakterizira komunikacijska jasnoća bez premca, osiguravajući tako minimalnu distorziju čak i pri visokoj razini šuma. MTP6550 korisnicima pruža pristup kritičnim informacijama na njihov zahtjev kroz podatkovno povezivanje i mogućnost lokalnog pohranjivanja podatkovnih datoteka. MTP6750 je vodeća TETRA ručna radio stanica u klasi u pogledu kvalitete zvuka i pokrivanja radio signalom čime osigurava pouzdanu komunikaciju u sustavima gdje je svaka sekunda od neizmjernog značaja. MTP6750 karakterizira integrirani sustav PICS (Photograph and Intelligence Communication System) koji sa 5MP kamerom služi za prikupljanje fotografskih zapisa kao dokaznog materijala te je prvi takav uređaj u TETRA sustavima.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama, dijeljenje podataka u realnom vremenu
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Komunikacija u organizaciji i upravljanju poslovanja
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima

Brošura

vrh stranice