Mrežna rješenja

Mrežna rješenja koriste se u izgradnji žičnih i bežičnih mreže te omogućavaju prijenos informacija i komunikaciju između različitih tipova uređaja, najčešće računala. Mrežna rješenja uključuju preklopnike (switcheve), usmjerivače (routere), optičke komunikacijske sustave i sustave za mrežni nadzor.

Tvrtka MICRO-LINK integrira sustave koji uključuju mrežna rješenja, a njih najčešće koriste javne i privatne tvrtke svih veličina, edukacijske ustanove, hoteli i skladišta.

Optički prijenos

Optičke komunikacije se baziraju na prijenosu podataka slanjem moduliranih svjetlosnih impulsa kroz optičko vlakno i u osnovi su prvi mrežni sloj.

Moderni paketski optički transportni sustavi integriraju višeuslužne prijenosne platforme, Add/Drop multipleksiranje, OTN preklapanje i multipleksiranje, optičko prespajanje te Ethernet i SDH agregaciju s ROADM baziranim WDM prijenosom. Ovi sustavi se lako skaliraju, ekonomični su i koriste se za prijenos u mrežama mobilnih i fiksnih operatera, povezivanje poslovnih Ethernet mreža, backhaul za širokopojasne mreže, međusobno povezivanje podatkovnih centara te za usluge veleprodaje kapaciteta.

Switchevi (preklopnici)

Switchevi (preklopnici) su uređaji koji imaju veći broj mrežnih sučelja te na taj način omogućuju povezivanje većeg broja uređaja. Switchevi najčešće rade na drugom sloju i(li) trećem sloju OSI modela. Ovisno o potrebama korisnika tvrtka MICRO-LINK može odgovoriti na sve tipove zahtjeva zahvaljujući širokom portfelju ponude.

Routeri (usmjerivači)

Routeri (usmjerivači) su uređaji koji rade na trećem sloju OSI modela i njihova glavna namjena je povezivanje dviju mreža i usmjeravanje paketa unutar tih mreža. Mogućnosti nekog routera ovise o programskoj podršci koja je dio nekog mrežnog operacijskog sustava usmjerivača ili sistemskih programa nekog routera.

Mrežni nadzor

Softver za mrežni nadzor omogućuje pregled cjelokupne ICT infrastrukture i IT aplikacija s jednog ili s više mjesta. Moderna nadzorna rješenja nude kompletan nadzor kao i kontrolu nad raznim uređajima, aplikacijama i servisima što olakšava vođenje i održavanje većih i kompleksnijih ICT sustava.
vrh stranice