MTP3000

MTP3000 serija TETRA ručnih radio stanica dolazi sa značajkama koje su danas postale neophodne za siguran i učinkovit rad te uz to pruža dodatna poboljšanja u pogledu kvalitete zvuka i robusnosti. Korisničko sučelje je optimizirano za one koji prelaze s analognih radio sustava pa tako sadrži dvije rotirajuće tipke za kontrolu glasnoće i izbor govorne grupe. MTP3100 pruža sve nužne osnovne značajke TETRA ručnih radio stanica. MTP3200 ima širok spektar dodatnih mogućnosti među kojima su Bluetooth i GPS podrška. Na vrhu ponude u MTP3000 seriji nalazi se MTP3550 koji je predviđen za korisnike koji zahtijevaju potpuno opremljenu TETRA ručnu radio stanicu pa tako ovaj model među ostalim značajkama dolazi i sa cijelom tipkovnicom.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Komunikacija u organizaciji i upravljanju poslovanja
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
vrh stranice