BS MTS2

MTS2 je izuzetno fleksibilna bazna stanica koja zadovoljava današnji trend visoke ekonomske isplativosti u pogledu akvizicije lokacije i instalacije bazne stanice. Cijena akvizicije lokacije je smanjena, jer su smanjeni zahtjevi na lokaciju. Manji su i troškovi održavanja zbog manjeg broja posjeta lokacijama te mogućnosti ponovnog korištenja MTS2 u nekoj drugoj konfiguraciji. Lakoća pristupa s prednje strane bazne stanice te pasivno hlađenje znače manje troškove održavanja tako da je MTS2 idealna za ruralna ili teško dostupna područja.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
  • Pokrivanje većih područja sa zahtjevom srednjeg kapaciteta

Brošura

Case study

vrh stranice