Nacionalna i javna sigurnost

Povezivanje TETRA baznih stanica

Povezivanje baznih stanica TETRA mreže visokopropusnim radio linkovima omogućuje državnim službama sigurnu i pouzdanu komunikaciju s mogućim prijenosom korisničkih i nadzornih podataka.

Case Study:

Video nadzor u svrhu javne sigurnosti

Za implementaciju sustava za video nadzor na javnim površinama kao pogodna opcija nameće se povezivanje visokopropusnim radio linkovima. Najčešće primjene su nadgledanje i snimanje gradova, velikih javnih događaja te nadzor teško dostupnih lokacija u svrhu javne sigurnosti.

Case Study:

Privatna komunikacijska mreža za gradske službe javne sigurnosti

Za osiguranje što veće sigurnosti građana te gradova općenito, jedno od pogodnih rješenja jest i integracija TETRA komunikacije za potrebe interventne komunikacije lokalne policije, vatrogasaca i ostalih javnih gradskih službi.

Case Study:

Snimanje govora i podataka

Sustav za snimanje i obradu podataka ima značajnu primjenu u sustavima gdje se koriste govorni automati i službe koje većinu usluga nude telefonskim govornim putem. Snimanje govora i podataka za potrebe nacionalne i javne sigurnosti nužno je za potrebe policije i hitnih službi u interventnim situacijama u svrhu naknadne obrade i analize, kako bi se povećala sigurnost te dijagnosticirali problemi.
vrh stranice