Profesionalna Wi-Fi rješenja

Profesionalna Wi-Fi rješenja obuhvaćaju uređaje za širokopojasni bežični pristup Internetu (access point, AP), uređaje za upravljanje i konfiguraciju AP-ova (kontrolere) te alate za predikcijsko planiranje, analizu kvalitete implementiranih bežičnih mreža snimanjem spektra te uređaje i aplikacije za lokacijsko bazirane servise. Pristupne točke (AP) su uređaji koji omogućavaju bežičan pristup Internetu klijentskim uređajima kao što su računala, tableti i pametni telefoni. AP-ovi rade u 2.4 GHz, 5 GHz i/ili u 6 GHz nelicenciranim frekvencijskim pojasevima, a osnovna podjela je na pristupne točke za unutarnju ili vanjsku upotrebu.
 
Tvrtka MICRO-LINK u ponudi ima različitu Wi-Fi opremu koja između ostalog podržava najnoviji 802.11ax standard i omogućava brzine prijenosa podataka veće od 4800 Mbit/s. Za veće mreže koje su tipične za škole, hotele, velike tvrtke, skladišta i zdravstvene ustanove tvrtka MICRO-LINK u ponudi ima profesionalna Enterprise rješenje koja omogućuju veći broj istovremeno povezanih klijentskih uređaja (ovisno o modelu – do čak 1536 klijenata) kao i mogućnost nadziranja, upravljanja i konfiguriranja većeg broja pristupnih točaka s jednog mjesta putem kontrolera.
 
Tvrtka MICRO-LINK je prepoznala trendove WiFi tržišta i implementirala veliki broj kompleksnih WiFi projekata s uključenim planiranjem i analizom postojećeg stanja, izradom tehničke dokumentacije i instalacijom kompletnog Wi-Fi sustava.

Enterprise Wi-Fi

Enterprise Wi-Fi rješenja obuhvaćaju pristupne točke i kontrolere za upotrebu u Wi-Fi mrežama s velikim brojem korisnika. Tipičan primjer velikih Wi-Fi mreža su one s 50 i više pristupnih točaka (najčešće na aerodromima, u školama, u hotelima, itd.) i u njima se na jednu pristupnu točku u svakom trenutku spaja 100 i više klijentskih uređaja. Enterprise Wi-Fi uređaji omogućavaju značajno bolje pokrivanje, veći kapacitet i veću pouzdanost u odnosu na jeftinija Wi-Fi rješenja.
Proizvodi

SMB Wi-Fi

U SMB Wi-Fi skupinu rješenja spadaju pristupne točke koje omogućuju bežični pristup Internetu u manjim prostorima kao što su manje tvrtke, kafići, teretane i sl. Pristupne točke iz ove kategorije imaju nešto slabije mogućnosti u odnosu na Enterprise Wi-Fi rješenja, ali nude iznimno dobar omjer cijene i performansi.

Profesionalni Wi-Fi alati

Profesionalni Wi-Fi alati obuhvaćaju rješenja za analizu rada postojećih Wi-Fi mreža i rješenja za predikcijsko planiranje Wi-Fi mreža, a nužni su i za kvalitetno planiranje te osiguranje kvalitete i pouzdanog rada modernih Wi-Fi mreža. Profesionalni Wi-Fi alati su i aplikacije koje omogućuju prikupljanje analitičkih podataka o korisnicima Wi-Fi mreža na temelju kojih se plasiraju marketinški materijali u određeno vrijeme i na određenoj lokaciji.
vrh stranice