BS MTS4

MTS4 je TETRA bazna stanica visokih performansi. MTS4 je manja i lakša u odnosu na ostale bazne stanice iz serije, a pruža povećanu efikasnost potrošnje električne energije te smanjene operativne troškove. MTS4 postavlja nove standarde u pogledu kapaciteta, redundancije dok istovremeno osigurava da su troškovi akvizicije lokacije i instalacije najniži mogući:
  • smanjeni troškovi akvizicije kroz manji broj potrebnih antena na lokaciji,
  • smanjeni troškovi instalacije zbog kompaktnog i fleksibilnog dizajna,
  • smanjeni operativni troškovi po lokacije zbog manjeg broja posjeta te posljedično manjih troškova održavanja,
  • MTS4 je potpuno kompatibilna s novom ROHS direktivom.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
  • Pokrivanje većih područja sa zahtjevom velikog kapaciteta
vrh stranice