Ekahau

Osnovana 2000. godine, Ekahau je vodeća tvrtka u pružanju radiofrekvencijskih identifikacija putem Wi-Fi sustava za lociranje u realnom vremenu. Misija tvrtke Ekahau je da nevidljivo učini vidljivim.
 
Ekahau servisi za lociranje u realnom vremenu rade svugdje gdje postoji Wi-Fi mreža namijenjena za prijenos podataka ili glasovnih usluga tako da dodatno kabliranje nije potrebno. Patentirana Ekahau Vision lokacijska analitička platforma zajedno s Ekahau Wi-Fi oznakama daje jedinstven uvid u lokaciju, stanje i status imovine, ljudi i tijek radova između različitih odjeljenja.
 
 
vrh stranice