Ekahau Site Survey

Ekahau Site Survey je softverski alat koji se koristi za planiranje, dizajniranje, verifikaciju i otklanjanje poteškoća u Wi-Fi mrežama. S jasnim i preglednim kartama pokrivanja prostora i izvješćima jednostavnim za analizu Ekahau Site Survey alat je vrlo jednostavan za optimizaciju Wi-Fi mreža. Ekahau Site Survey osigurava visoke performanse i kapacitet unutar bilo koje Wi-Fi mreže koja se koristi za VoIP, video, praćenje lokacija ili za prijenos podataka. Ukoliko Wi-Fi mreža još nije implementirana, Ekahau Site Survey softverski alat će vam automatski predložiti mjesta za instalaciju pristupnih točaka kao i njihovu konfiguraciju.

Tipične aplikacije ovog sustava:

  • Nadgledanje performansi Wi-Fi mreža u poduzećima, hotelima, zračnim lukama i sl.

Brošura

vrh stranice