Purplewifi

Purple Wi-Fi je softver koji omogućava prikupljanje podataka kako bi se ciljano oglašavali proizvodi kupcima u odnosu na njihovu lokaciju, pratili njihovo kretanja i slično. Osim za potrebe oglašavanja, softver je moguće koristiti i za prikupljanje podataka o korisnicima koji se spajaju na Internet putem Wi-Fi mreže kao i za oglašavanje na društvenim mrežama. Bazira se na tehnologiji u oblaku te je kompatibilan s postojećom mrežom i vezom prema Internetu. Purple Wi-Fi koristi jednostavni postupak za logiranje, siguran je i ima mogućnost filtriranja sadržaja.
Koristeći Purple portal moguće je pristupiti brojnim informacijama prikupljenim putem Purple Wi-Fi aplikacije. Analitička platforma pruža pristup informacijama u stvarnom vremenu, a moguće je prikupiti podatke poput starosti, spol, vrijeme korištenja Interneta te brojne druge podatke o korisnicima. Imajući sve navedene informacije moguće je razviti bolje prodajne i marketinške ponude, ciljano za ljude koji dolaze u prostore pokrivene Wi-Fi signalom.

Tipične aplikacije Purple Wi-Fi softvera za prikupljanje i analitičku obradu podatka su:

  • trgovački centri
  • hoteli
  • škole, fakulteti
  • bolnice
vrh stranice