Micro-Link na konferenciji Sigurnost gradova predstavlja komunikacijska rješenja za pametan i siguran grad

26.03.2019.

Konferencija Sigurnost gradova (SIGG 2019) održava se u Rijeci 26. i 27. ožujka 2019., a glavne teme konferencije su pametni gradovi, pametne mreže i utjecaj tehnologije na sigurnost gradova.
U sklopu prezentacije "Wireless City - budućnost sigurnih gradova" Micro-Link je predstavio koncept modernog grada gdje bežična povezivost predstavlja temeljnu okosnicu za razvoj pametnih i sigurnih gradova budućnosti.

Koncept pametnog grada uključuju javnu gradsku Wi-Fi mrežu koja pruža besplatan pristup internetu za sve građane i posjetitelje i ključan je dio u razvoju pametnog grada.

Pametni gradovi u cilju digitalizacije svojih gradskih usluga teže uvođenju jedinstvene gradske komunikacijske infrastrukture bazirane na IoT tehnologijama. Takva jedinstvena gradska IoT platforma čini bazu za objedinjeni nadzor i upravljanje svim gradskim uslugama i infrastrukturom poput sustava praćenja i upravljanja rasvjetom, pametnog upravljanja otpadom, sustava videonadzora, pametnog parkinga, nadzora senzora za praćenje kvalitete zraka, temperature, UV zračenja, senzora za praćenje prometa i slično.

Kao najprikladnija IoT tehnologija koja se u brojnim svjetskim metropolama trenutno koristi za ovu namjenu je LoRaWAN komunikacijski protokol. LoRaWAN gradska mreža uz veliki domet (odnosno veliko područje pokrivanja signalom) i nisku potrošnju električne energije (trajanje baterije senzora do desetak godina), osigurava i duboku pokrivenost unutar objekata te vrlo velik stupanj sigurnosti podataka.

Na Micro-Linkovom izlagačkom štandu posjetitelji će moći podrobnije upoznati pojedina smart city rješenja u ponudi tvrtke i saznati više o ključnim bežičnim tehnologijama koje su temelj za digitalnu transformaciju grada.
vrh stranice