Satelline 3AS EPIC NMS

SATELLINE-3AS Epic NMS radio modem radi na UHF frekvencijskom području u rasponu od 330 do 470 MHz. Navedeni radio modem je moguće koristiti u jednostavnoj točka – točka konfiguraciji ili u konfiguraciji točka – više točaka. Maksimalna brzina prijenosa koju je moguće postići iznosi 19,2 kbit/s preko serijske komunikacije i sučelja RS-232, RS-422 ili RS-485. Glavna razlika u odnosu na model SATELLINE-3AS NMS je u maksimalnoj izlaznoj snazi. Model SATELLINE-3AS Epic NMS podržava maksimalnu izlaznu snagu od 10 W dok je maksimalna izlazna snaga SATELLINE-3AS NMS radio modema 1 W. Postoji nekoliko varijanti 3AS Epic NMS modela. 3AS Epic C NMS ima dodatno ugrađeni hladnjak i namjenjen je za kontinuirani rad. 3AS Epic NMS DB je „Dual Band“ verzija znači da modem može raditi u jednom od dva frekvencijska pojasa širine 2MHz. 3ASd Epic NMS DB C je verzija sa svim funkcionalnostima, sadrži dodatni hladnjak, moguće podešavanje u dva frekvencijska pojasa širine 2MHz, a dodatno sadrži i zaslon s tipkama što olakšava programiranje i brzu detekciju stanja radio modema.
SATELLINE-3AS Epic NMS radio modemima je moguće povezati lokacije između kojih ne postoji direktna optička vidljivost, a dodatna prednost je i mogućnost korištenja repetitorskog moda čime se pokrivenost dodatno povećava. Opcija unaprijednog ispravljanja grešaka (engl. Forward Error Correction, FEC) dodatno poboljšava funkcionalnost radio modema u slučajevima interferencije i niske zalihe za feding. Radio modem podržava i naprednu opciju „Message routing“ što omogućava izgradnju velikih mreža s više repetitora, korištenjem samo jednog RF kanala, a komunikacija je potpuno transparentna i kompatibilna s većinom korisničkih protokola.
SATELLINE-3AS Epic NMS radio modem sadrži dva prijemnika što omogućava višestruki prijem signala (Space Diversity), tj. moguće je poboljšati pouzdanost veze u slučaju javljanja fedinga signala uzrokovanog refleksijama.
Sve varijante SATELLINE-3AS Epic NMS modema dolaze sa NMS funkcijom koja omogućava korištenje master modema koji se spaja na NMS računalo s dediciranim Satel NMS softverom. Osim praćenja ključnih parametara poput prijemne razine signala, napona napajanja i temperature, NMS varijanta omogućava i udaljenu konfiguraciju. Tako se postižu veća pouzdanost zbog naprednih indikacija grešaka, manji troškovi održavanja i konfiguracije zbog mogućnosti daljinske konfiguracije te fleksibilnost u prilagodbi korisničkim protokolima i aplikacijama.

Tipične aplikacije su:

SCADA sustavi

 • Distribucija električne energije - komunikacija između rastavljačkih jedinica i kontrolnog centra
 • Električna brojila - praćenje potrošnje električne energije u stvarnom vremenu
 • Vjetroelektrane - upravljanje i nadzor turbina (brzina vjetra, vlažnost zraka, temperatura, količina proizvedene energije)
 • Vodovod – daljinsko upravljanje i nadzor crpnih stanica, rezervoara za vodu i distribucijskih trafostanica
 • Kanalizacijske mreže – nadzor toka i propusnosti
 • Centralno grijanje – nadzor mjernih postaja i pumpi, daljinski nadzor i upravljanje kontrolnih ventila
 • Plinovodi – nadzor kompresijskih stanica i tlakova

Automatizacija tvornica

 • AGV sustavi – komunikacija između glavnog računala i vozila u stvarnom vremenu
 • Proizvodne linije – obavijesti o materijalima za opskrbu

GNSS sustavi

 • Geodetsko viziranje – korekcija podataka iz baze prema pokretnim stanicama u vozilu
 • Poljoprivreda – preciznost uzgoja
 • Kontrola radnih strojeva – podaci o položaju
 • Logistika luka - pozicioniranje kontejnera i sustavi upravljanja terminalom
 • Lučke dizalice – daljinska kontrola u stvarnom vremenu temeljena na podacima o položaju

Nadzor vozila

 • Javni prijevoz – informacija putnika u stvarnom vremenu
 • Javni prijevoz – prioritetno upravljanje prometom (semafori)
 • Kontinuirano praćenje vozila
 • Parking – informacije u stvarnom vremenu o dostupnim parking mjestima
 • Znakovi ograničenja brzine – bežične izmjene ograničenja brzine kada se vremenski uvjeti mijenjaju

Sigurnost

 • Alarmni nadzorni sustav – pouzdan, samostalan i lako proširiv
 • Kontrola ulaza – otvaranje i zatvaranje vrata čak i iz vozila u pokretu
 • Sustavi video nadzora
 • Svjetla upozorenja – bežična kontrola svjetla upozorenja u zračnim lukama

Telemetrija

 • Meteorološke stanice – jednostavan i jeftin prijenos podataka
 • Auto utrke – rezultati u stvarnom vremenu
 • Vojska – sustavi za pokretne mete
 • Sustavi za navodnjavanje – daljinski nadzor u stvarnom vremenu
vrh stranice