Dimetra IP Micro

Dimetra IP Micro pruža korisnicima neophodnu govornu komunikaciju i SDS (Short Data Services), a dizajnirana je s ciljem da omogući jednostavnu migraciju s analognih radio sustava. Sustav Dimetra IP Micro je jednostavan za instaliranje, korištenje i održavanje pomoću ugrađenog sustava za upravljanje temeljenog na GUI Web sučelju. Lokacije se povezuju preko Ethernet sučelja pa se kapacitet može maksimalno iskoristiti za potrebe korisnika i operatera, što smanjuje troškove. Dodatne ušteda pruža i mogućnost daljinskog nadzora i dijagnostike.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija u mrežama manjeg opsega
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka
  • Komunikacija u organizaciji i upravljanju poslovanja
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
vrh stranice