Dimetra IP Compact

Dimetra IP Compact je skalabilan TETRA sustav te kao takav dopušta proširenja bez narušavanja rada postojećih korisnika. Dimetra IP Compact pruža sveobuhvatno, skalabilno TETRA komunikacijsko rješenje te pri tome koristi unaprijeđenu IP arhitekturu kako bi se osiguralo optimalno vrijeme uspostave poziva i dostupnost. Lokacije ljudi s radio uređajima s GPS-om moguće je vizualno pratiti u realnom vremenu. Nudi se mogućnost integracije sa standardnom telefonskom mrežom PABX koristeći E1 ili Ethernet sučelje proširujući tako opseg mreže. Pomoću konvencionalnog usmjerivača CCGW moguće je na dispečersku konzolu MCC7500 spojiti konvencionalne korisnike čime se omogućuje njihova interoperabilnost i lakši tranzicijski period u migracijama na novi sustav. Motorola je vodeći dobavljač kompaktnih, skalabilnih i na tržištu dokazanih TETRA rješenja.

Tipične aplikacije su:

  • Javni sektor: privatna, sigurna i pouzdana komunikacija
  • Javna sigurnost: komunikacija u privatnoj TETRA mobilnoj mreži u kritičnim i izvanrednim situacijama, kontrola preko dispečerske konzole
  • Industrija i energetika: prijenos govora te statusa i podataka, SCADA sustavi
  • Nadzor i kontrola omogućena GPS lokacijskim servisima
  • Velike, skalabilne, privatne komunikacijske mreže u integraciji sa konvencionalnim mrežama
vrh stranice