Wi-Spy+Chanalyzer

Wi-Spy je korisnički USB spektralni analizator napravljen posebno za pronalaženje grešaka Wi-Fi mreža. Za razliku od većine Wi-Fi alata, Wi-Spy može mjeriti sve RF signale, a ne samo Wi-Fi promet. S Wi-Spy DBx spektralnim analizatorom mogu se mjeriti signali na 5 GHz frekvencijskom pojasu koji ubrzano postaje zagušen poput 2,4 GHz frekvencijskog pojasa. Integrirajući podatke dobivene mjerenjem pomoću Wi-Spy spektralnog analizatora, Chanalyzer pruža uvid u kompletnu sliku Wi-Fi i ostalih bežičnih uređaja koji imaju utjecaj na bežične mreže, pružajući potrebne informacije za rješavanje poteškoća s kojima se suočavaju korisnici.

Device Finder omogućava otkrivanje izvora interferencije. Standardne antene koje se mogu naći u većini bežičnih uređaja su omnidirekcijske što znači da primaju signale iz svih smjerova. Ovo je korisno, ali u slučajevima kada treba otkriti iz kojeg smjera dolazi interferencija, usmjerena antena koju koristi Device Finder se pokazala kao idealno rješenje. Za brz pronalazak problematičnih interferirajućih uređaja, potrebno je antenu spojiti s Wi-Spy spektralnim analizatorom i usmjeriti je u bilo kojem smjeru.
 
Chanalyzer prikazuje jačinu signala, RF aktivnost istokanalnih mreža kao i mreže za koje postoji preklapanje kanala. Density izbornik pruža mogućnost pregleda aktivnosti Wi-Fi i ostalih odašiljača u obliku različitih raznobojnih grafičkih prikaza na bilo kojoj frekvenciji unutar bilo kojeg frekvencijskog pojasa dok izbornik Channels dopušta pregled detalja odabrane mreže. Uvid u ove informacije omogućuje odabir najoptimalnijeg kanala za svaku pristupnu točku.

Tipične aplikacije ovog sustava:

  • Nadgledanje performansi mreža u tvrtkama, hotelima, zračnim lukama i sl.
vrh stranice