Uprava

  • - Lana Janković Darapi,
    predsjednica Uprave, direktorica
  • - Ivana Janković Šafarić,
    član Uprave, direktorica strategije i marketinga
  • - Darko Žvan,
    član Uprave, direktor prodaje
vrh stranice