Državne institucije / javni sektor

Rješenja za pametne gradove

Gradska Wi-Fi mreža

Postavljanje gradske Wi-Fi mrežne infrastrukture korištenjem Wi-Fi opreme naprednih funkcionalnosti. Adekvatna gradska Wi-Fi mreža uz osiguravanje pristupa internetu građanima i gostima, osigurava i platformu za implementaciju raznih naprednih komunikacijskih tehnologija (IoT – Internet of Things) i novih pametnih aplikacija.

Upravljanje pametnom rasvjetom

Implementacija sustava za upravljanje javnom rasvjetom. Pametna rasvjeta štedi električnu energiju, smanjuje troškove upravljanja i održavanja te svjetlosnog onečišćenja.
 
Case Study:

Radio planiranje državne TETRA mreže

Pomoću softvera za radio planiranje moguće je planiranje kompleksnih radio mreža kao što je TETRA mreža na razini cijele države. Korištenjem kvalitetnog softvera za radio planiranje moguće je napraviti planiranje pokrivanja radio signalom i uz razna ograničenja, poput broja baznih stanica ili zahtjevnijeg pokrivanja teško dostupnih lokacija.
 
Case study:
vrh stranice