Optički i paketski prijenos

Optičke komunikacije se baziraju na prijenosu podataka slanjem moduliranih svjetlosnih impulsa kroz optičko vlakno i u osnovi su prvi mrežni sloj. Klasični prijenosni sustavi na drugom mrežnom sloju temelje se na komutaciji kanala te podržavaju prijenos i prespajanje PDH, SDH i Ethernet prometa.

Moderni paketski optički transportni sustavi su evolucija klasičnih platformi te integriraju višeuslužne prijenosne platforme, Add/Drop multipleksiranje, OTN preklapanje i multipleksiranje, optičko prespajanje te Ethernet i SDH agregaciju s ROADM baziranim WDM prijenosom. Ovi sustavi se lako skaliraju, ekonomični su i koriste se za prijenos u mrežama mobilnih i fiksnih operatera, povezivanje poslovnih Ethernet mreža, transmisiju za širokopojasne mreže, međusobno povezivanje podatkovnih centara te za usluge veleprodaje kapaciteta. Osim brzog i pouzdanog prijenosa podataka na prvom i drugom mrežnom sloju, za usmjeravanje prometa koriste se inteligentni usmjerivači koji omogućuju migraciju s TDM baziranih mreža na IP/MPLS bazirane mreže, skaliranje kapaciteta i velik broj sinkronizacijskih shema.

Konačni cilj je višeslojna (od prvog do četvrtog mrežnog sloja) softverski definirana mreža koja je programabilna i otvorenog sučelja za postizanje nižih operativnih troškova, manja kapitalna ulaganja, nove izvora prihoda i bolju diferencijacija usluga.

Tvrtka MICRO-LINK osim konfiguriranja i puštanja u rad nudi i projektiranje te podršku za navedene transmisijske sustave.

Optički prijenos

Optički komunikacijski sustavi se na fizičkom sloju baziraju na prijenosu podataka putem optičkog vlakna, a danas i manji sustavi podržavaju DWDM i napredne funkcionalnost poput optičkog prespajanja (ROADM). Na drugom mrežnom sloju moderni optički prijenosni sustavi podržavaju OTN preklapanje, prijenos i agregaciju Ethernet i SDH prometa te Ethernet prijenos s kapacitetima većim i od 100 Gbit/s.

Metro Ethernet prijenos

Metro Ethernet sustavi su isključivo paketski sustavi predviđeni za prijenos MPLS-TP i Carrier Ethernet tipova prometa. Ovi sustavi su predviđeni za rad u operatorskom i Enterprise okruženju, MEF su certificirani, podržavaju upravljanje greškama (potpuni OAM) i prometom, skalabilni su i visoko pouzdani čime omogućuju brzi rast Ethernet/IP kapaciteta.

IP/MPLS paketski prijenos

IP/MPLS usmjerivači se koriste u kompleksnim operatorskim i Enterprise mrežama za usmjeravanje, sinkronizaciju, upravljanje prometom te u konačnici za pružanje IP VPN, VPLS te Ethernet pseudowire usluga. Ovi usmjerivači podržavaju jednostavnu migracija s TDM na IP/MPLS infrastrukturu, redundantni su i visoko pouzdani te se osim različitim veličinama uređaja, lako skaliraju od 1 Gbit/s pa sve do 100 Gbit/s Ethernet kapaciteta.
vrh stranice