NICE Vision

NICE Vision pomaže vodećim organizacijama unaprijediti sigurnosne operacije i poboljšati performanse koristeći inteligentna digitalna video rješenja. NICE Vision objedinjuje analizu u realnom vremenu, korištenje IP mreže, snimanje i upravljanje kako bi omogućio automatsku detekciju prijetnji, trenutnu verifikaciju, razrješenje događaja i efektivnu istragu. NICE Vision Net je rješenje za IP video nadzor nove generacije za korištenje u okolinama gdje je sigurnost najbitnija. Dostupno je nekoliko paketa NICE Vision rješenja: eXpress, Professional i Enterprise, kako bi bili više prilagođeni potrebama korisnika i partnera. Širok spektar organizacija, neovisno o njihovoj veličini, može se sada koristiti NICE Vision rješenjima.

Tipične aplikacije su:

  • Nadzor i kontrola u zračnim lukama i željezničkim postajama
  • Sistem integratori: nadzor sistemskih sala, integracija sa Active Directory-em
  • Video analiza na mjestima nacionalne i javne sigurnosti
  • Video nadzor u elektranama i manjim postrojenjima
  • Nadzor u školama i obrazovnim ustanovama
vrh stranice