Kvaliteta i sigurnost u visinama

13.07.2019.

Micro-Linkovi terenski tehničari i inženjeri nerijetko poslove obavljaju u visinama, odnosno na komunikacijskim stupovima i tornjevima. Pritom im glava nije u oblacima već su fokusirani na kvalitetno obavljanje posla imajući na umu vlastitu sigurnost i sigurnost ostalih kolega na terenu.
Kako bi Micro-Linkova terenska ekipa uvijek bila spremna na savladavanje svih prilika i neprilika na terenu, redovito polaze obaveznu stručnu obuku za certificirani rad na visini.
No uz stručnu obuku Micro-Link organizira i internu edukaciju za sigurno izvođenje radova na visini, što predstavlja idealnu priliku da kolege razmijene znanja i vještine stečene kroz rad na terenu. Upoznavanje s opremom za rad na visini, osobna i kolektivna zaštita od pada, navezivanje i dizanje tereta samo su dio ovogodišnje interne edukacije koju Micro-Linkovi stručnjaci prolaze kako bi njihov rad na terenu bio besprijekoran i siguran.

Najviši stup na kojem je Micro-Linkova ekipa obavljala instalaciju iznosi 160 m i nalazi se u Borincima kraj Vinkovaca. Antene se na tom stupu nalaze na visini od 85 m. Zahvaljujući dobroj obuci i pripremi ova vrtoglava visina nije predstavljala problem, a kolege tvrde kako je pogled s tog stupa bio nevjerojatan.
vrh stranice